Lotusopleiding

Lotusopleiding

 

Wilt u, als u eenmaal uw Diploma Eerste Hulp heeft behaald, verder in de EHBO, dan kunt u een cursus volgen voor het behalen van een LOTUS-aantekening.
LOTUS staat voor Landelijke Organisatie Tot Uitbeelding van Slachtoffers. 

Een dergelijke opleiding bestaat uit 4 onderdelen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn:

 • Acteren; het reageren op de helper, hoe moet het tegenspel zijn
 • Grimeren; het grimeren van diverse verwondingen en stoornissen in de algemene toestand, zoals shock, flauwte en dergelijke
 • Ontwerpen; het verhaal, hoe het ongeval heeft plaatsgevonden.Ensceneren; het organiseren van een ongeval, met alle spullen die men hierbij nodig heeft, zodat het voor de EHBO-er er zo werkelijk mogelijk uitziet

Doel:

Doel van de inzet van een LOTUS-slachtoffer is de EHBO-er in opleiding en de gediplomeerde EHBO-er dichter bij de praktijk van de eerste hulpverlening te brengen.
Hiermee wordt bedoeld dat de EHBO-er:

 • Aan de hand van de gedragingen van het slachtoffer en de antwoorden die het slachtoffer geeft op de vragen van de EHBO-er, leert vast te stellen wat het slachtoffer mankeert.
 • Door medisch verantwoorde uitbeelding van het letsel visueel kan waarnemen wat de verschijnselen van bepaalde letsels zijn.
 • Door een juiste enscenering van de ongeval situatie zich een voorstelling kan maken van wat er is gebeurd en leert situaties te beoordelen en mogelijk gevaar te herkennen.
 • Door het omgaan met lotusslachtoffers minder van zijn stuk gebracht wordt bij het zien van wonden, bloed etc. zodat deze beter in staat is eerste hulp te verlenen.
 • Leert slachtoffers te behandelen, dat kan alleen goed worden gedaan als die handelingen regelmatig en met medewerking van lotusslachtoffers zijn beoefend.

Nadat de opleiding tot LOTUS-slachtoffer is voltooid is men in staat om:

 • een ongeval slachtoffer en -letsels natuurgetrouw uit te beelden
 • een ontwerp te maken van een ongeval situatie
 • een ongeval in scène te zetten

Lotusgroepen en lotusstudiekringen:

De opleiding tot lotusslachtoffer vindt plaats in studiegroepen.
Na het met goed gevolg afleggen van een examen, ontvangt men de LOTUS-aantekening en mag men zich ‘gediplomeerd slachtoffer’ noemen. Daarna blijft men regelmatig oefenen in een studiekring.
Tijdens deze voortgezette opleiding leert het lotusslachtoffer ernstiger letsels en bepaalde ziekten uit te beelden, zoals slagaderlijke bloedingen, uitgebreide verbrandingen, epilepsie, suikerziekte, ademhalingsstoornissen, afgerukte lichaamsdelen etc.

Deze cursussen worden verzorgd door onder andere de LOTUS studiekringen van Zuid-, Midden- en Noord Limburg.
Voor meer informatie kunt u terecht op de sites van www.lotuslimburg.nl