BedrijfsHulpVerlening (BHV)

BedrijfsHulpVerlening (BHV)

 

Een EHBO-cursus is niet hetzelfde als een cursus bedrijfshulpverlening die bij de meeste bedrijven op grond van de ARBO-wetgeving sinds enkele jaren verplicht is.
Zo bevat een EHBO-cursus geen brandpreventie en -bestrijding. Wel gaat een EHBO-cursus veel dieper en grondiger in op de kennis van eerstehulpverlening.
Het is dan ook een misverstand dat een bedrijfshulpverlener altijd EHBO'er is of andersom. Wel wordt aan EHBO'ers in de meeste gevallen vrijstelling verleend van het EHBO-deel van een BHV-cursus.

Het Diploma Eerste Hulp dat u van ons na een succesvolle afsluiting van uw cursus ontvangt, wordt verstrekt door het Oranje Kruis.
Dit is het enige officieel erkende EHBO-diploma in Nederland.